Bönder bakom biogasen

Redan för snart tio år sedan började ett antal bönder i Alvesta-trakten fundera på biogasproduktion. För fem år sedan, 2014, stod anläggningen klar och de elva bönderna producerar nu tillsammans biogas som varje dag kan ta en bil två varv runt jorden. Råvaran är i första hand gödsel från de egna gårdarna.

När bönderna började diskutera biogas för tiotalet år sedan så byggdes det på olika håll i landet en del gårdsanläggningar som producerade elström. Eftersom verkningsgraden är låg vid elproduktion då en stor del av rågasen blir till värme, valde man efter förstudier istället satsa på att producera fordonsgas.

Det är kostsamt att bygga en biogasanläggning och endast en bank nappade på idén, men ställde också höga motkrav – bland annat att man kunde garantera en tryggad avsättning av bränslet under 10 års tid. Det klarade man genom att skriva avtal med Eon, och idag köper de och Småländska bränslen all biogas som produceras i anläggningen.

 


– Råvaran som blir biogas är till runt 80 procent gödsel från de egna gårdarna, resterande del är slaktavfall och matavfall från storkök. Resultatet blir drivmedlet biogas, men för oss bönder också inte minst biogödsel, säger Stefan Bengtsson, en av delägarna av Alvesta Biogas.

 

Bättre gödsel i retur

Bönderna får inte betalt för gödseln som de levererar, utan istället får de tillbaka samma mängd, fast som biogödsel – alltså en slags uppgraderad och mer effektiv gödsel. Detta eftersom rötningen, som processen att tillverka biogas kallas, ger biogödseln en rad fördelar:

• Den blir mer lättflytande och därför lättare att sprida på åkrarna
• Den tränger ner i marken på ett bättre sätt och all växtnäring finns kvar
• Det viktiga kvävet blir lättare för växterna att ta upp
• Växterna tar upp näringsämnena snabbare från biogödseln jämfört med gödsel som inte är rötad
• Biogödseln blir i princip luktfri (vilket antagligen uppskattas av alla som bor i närheten av de åkrar som gödslas)

– För oss har biogasproduktionen blivit ytterligare ett ben att stå på. En relativt liten del, men en mycket positiv sådan. Det är häftigt att kunna producera fordonsbränsle som en del i gårdarnas kretslopp – och biogödseln gör stor nytta i produktionen på gårdarna, säger Stefan Bengtsson och fortsätter:

– Alla delägare kör biogasbilar, men tyvärr har utvecklingen för traktorer inte kommit lika långt ännu. Det finns hittills bara några enstaka prototyper.

Producera biogas är som att mata en ko

När man ”matar” en rötkammare för att framställa biogas är det ungefär som att mata kor. För kor gäller det att hitta en bra mix av foder för att de ska må bra och producera mycket mjölk. Det är viktigt att ha likartad utfodring från dag till dag. Processen i rötkammaren är egentligen densamma som i vommen på kor. Rötkammarna behöver också ”matas” med ungefär samma sorts råvara och mix hela tiden för att rötprocessen ska fungera bra och inte störas.

Produktion 24/7 året runt

Anläggningen som är igång sju dagar i veckan dygnet runt, året runt, är till stor del automatiserad och övervakas via programvara som larmar om det uppstår något fel. En person är heltidsanställd och utöver det har man ett antal personer som turas om att ha jour under kvällar, nätter och helger.

Varje dag levereras 4-5 lastbilslass, med 35 kubikmeter gödsel per lass, från gårdarna och lika mycket biogödsel körs tillbaka. Dessutom kan Alvesta biogas sälja cirka 35 kubikmeter biogödsel per dag till andra lantbrukare som då kan ersätta inköpt handelsgödsel. Och så blir det ju i snitt 4100 kilo biogas också, som kan ta en bil motsvarande två varv runt jorden – varje dag.